Bankgiro / Swish

Betalningar till KHH sker på föreningens

  • bankgiro 525-7548
  • Swish 123 390 85 22

Ange ditt namn och vad betalningen gäller.