Hannäsuddens framtid

Kils kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för området runt Nedre Fryken, vilket innebär att den berör Hannäsudden och Kils Hästcenter. I planen avspeglades inte KHHs verksamhet på ett helt korrekt sätt och KHHs styrelse har därför lämnat in en skrivelse till kommunen för att både rätta till rena fakta, men också för att framföra sina synpunkter på utvecklingsförslagen för Hannäsudden.

Se KHHs skrivelse Inspel Kils översiktsplan

För att läsa mer om den fördjupade översiktsplanen klicka här.