Bokning / Uthyrning

Vill du rida på området eller hyra det för kurs, tävling etc?

Som medlem i någon av KHHs föreningar kan du nyttja anläggningen fritt så länge ingen annan bokat delar eller hela anläggningen. Aktuella bokningar ser du i kalendern.

Bokning

Bokningar görs främst för kurser, gemensamma träningar, tävlingar och andra aktiviteter.

Kontakta oss för bokning:

Kassör: Nina Eberleh
Glaumur Islandshästförening
E-post: nina.eberleh@gmail.com        Telefon/sms: 070-533 91 43

Sekreterare: Britt Lööv
Wermlands Körsällskap
E-post: britt@loov.nu                           Telefon/sms: 070-611 27 67

Prislista – se nedan

Uthyrning

Hela anläggningen kan hyras av både medlemmar och icke medlemmar. Det finns stora ytor som lämpar sig för olika typer av hästtävlingar, premieringar m m, men även andra aktiviteter såsom hundtävlingar/-utställningar, vissa idrottsarrangemang och andra aktiviteter som kräver stora ytor.

Vid intresse kontakta styrelseordförande i KHH alternativt din ordförande för prisinformation.

Varmt välkomna till vår fina anläggning!

Prislista 2024

  BANHYRA
  Medlem Icke medlem
Nyttjandet av området 0 kr 150 kr per ekipage
Kursdeltagande i förenings regi 0 kr 150 kr per ekipage
Tävling i förenings regi 0 kr 0 kr
Hyra banor för tävling/kurs 0 kr 1 500 kr/dag
Hyra hela anläggningen 0 kr Enligt offert
Bokning rak- och/eller ovalbana för eget bruk 50 kr per ekipage 100 kr per ekipage
Andra arrangemang – kontakta oss för information och priser
  BOXHYRA
  Medlem Icke medlem
Boxhyra träning/kurs 150 kr/dag * 250 kr/dag *
Boxhyra tävling Kontakta arrangören Kontakta arrangören

* Se Trivselregler/Hästboxar