Trivselregler

Kils Hästcenter Hannäs ska vara en plats som är välkomnande och öppen för alla som har ett hästintresse. Förutsättningen för detta är att alla som kommer hit respekterar varandra och att alla hjälps åt att hålla anläggningen i ett rent och fräscht skick.

Verksamheten på KHH är beroende av alla medlemmars aktiva stöd och engagemang. Alla som använder anläggningen bör vara medlemmar i någon av KHH-föreningarna och i de fall icke-medlemmar nyttjar banorna ska en banavgift på 100 kr tas ut per dag (betalas till KHH).

Dessa trivselregler hoppas vi ska vara ett effektivt verktyg för att kunna bibehålla en fantastiskt fin anläggning.

Synpunkter på trivselreglerna kan löpande lämnas till KHH styrelse. Inkomna synpunkter hanteras vid nästkommande styrelsemöte. Trivselreglerna uppdateras när behov finns och distribueras till ledamöterna i KHHs styrelse för vidarebefordran till relevanta personer i respektive förening.