Hästboxar

KHH har femtio hästboxar för tillfällig uppstallning och det är en av KHHs viktigaste tillgångar. Boxar kan hyras av både medlemmar och icke medlemmar fast på olika villkor. Som medlem kan du hyra box per dag eller årsvis, som icke medlem kan du endast hyra per dag.


Boxhyra medlem

Hyra per dag*:   100 kr (med spån)  (gäller ej vid tävling)
Betalning till KHH via Swish 123 390 85 22 eller via bankgiro 525-7548.

Efter användning ska box mockas fri från gödsel och urin. Gödsel som fastnar på väggarna ska tvättas bort.

Hyra per år:       800 kr (gäller ej stödmedlemmar).  Priset är exklusive spån.
För att hyra box på årsbasis, kontakta KHHs sekreterare (britt@loov.nu / 070 611 27 67).

*Gäller även om medlem ”lånar” box  av annan medlem som hyr box på årsbasis
Betalning sker direkt till KHH via Swish 123 390 85 22 eller via bankgiro 525-7548.


 Boxhyra icke-medlem

Hyra per dag*:   250 kr (med spån) (gäller ej vid tävling)
Betalning till KHH via Swish 123 390 85 22 via bankgiro 525-7548.

Efter användning ska box mockas fri från gödsel och urin. Gödsel som fastnar på väggarna ska tvättas bort.

*Gäller även om icke-medlem ”lånar” box  av medlem som hyr box på årsbasis.
Betalning sker direkt till KHH via Swish 123 390 85 22 eller via bankgiro 525-7548.Boxregler

Ditt ansvar som boxhyresgäst:

  • Boxen ska hållas ren och fräsch. Gödsel ska mockas ut samma dag som den uppkommer och läggas på angiven plats. Gödsel som fastnar på väggarna ska tvättas bort.
  • Boxen får inte användas utan strömedel. Vi förordar att en halv bal kutterspån används. Torvströ får inte användas.

Spån finns att köpa för 75 kr per halv bal (i ladan). Betalas via Swish till KHH.

  • Inga föremål får permanent monteras i boxen.
  • Eventuella brister i boxen ska rapporteras omgående till respektive förenings box-ansvarige.
  • Box får inte lånas ut. Gäller såväl box som hyrs på årsbasis som per dag.
  • Boxen är försedd med kodlås och aktuell kod ska registreras i boxförteckningen. Byte av kod meddelas KHHs sekreterare (britt@loov.nu).

I de fall aktuell kod inte har registrerats i boxförteckningen kan låset komma att brytas upp om tillgång till boxen krävs (vid tävling).

När det är tävling m m:

KHH är en anläggning som används vid både träning och tävling. Anläggningen kan hyras av andra hästföreningar, men också för andra ändamål.

Alla boxhyresgäster är skyldiga att vid behov upplåta sin hyrda box till tävlingsarrangör eller motsvarande. Arrangör har rätt att disponera box minst fyra dagar före aktivitet och fyra dagar efter.

Arrangören tömmer och desinficerar boxen inför sin aktivitet. Boxen återställs sedan med en halv bal kutterspån och desinficerad.

Förvarar du material (hinkar, hängare m m) i din box bör du märka dessa med namn. Efter att din box använts vid ett arrangemang kan du hämta dina saker i ladan.