Hästboxar

KHH har femtio hästboxar för tillfällig uppstallning och det är en av KHHs viktigaste tillgångar. Boxar kan hyras per dag (korta stallängan) eller per kalenderår (långa stallängan) enligt villkoren nedan.

Boxhyra per dag

Medlem:

Pris: 150 kr/dag inkl spån (gäller ej vid tävling)

Icke medlem:
Pris: 250 kr/dag inkl spån (gäller ej vid tävling)

Betalning till KHH via Swish 123 390 85 22 eller via bankgiro 525-7548.

OBS! Efter användning ska box mockas fri från gödsel och urin. Gödsel och foderrester som fastnar på väggarna ska tvättas bort.

Boxhyra per kalenderår

Fullt betalande medlemmar i någon av föreningarna Glaumur Islandshästförening, Värmlands Läns Fjordhästförening och Wermlands Körsällskap har möjlighet att hyra box per kalenderår i mån av tillgång.

Pris: 1 200 kr – spån ingår ej
Boxen är personlig och får inte lånas ut för utnyttjande av annan person och hens häst/-ar. Hänvisa till dagshyra av box i korta stallängan.

För att långtidshyra en box ska hyresgästen ingå ett kontrakt med KHH som är kopplat till nedanstående boxregler.

För att hyra box på årsbasis, kontakta Britt Lööv (britt@loov.nu / 070 611 27 67).

Boxregler

Ditt ansvar som boxhyresgäst:

 • Din hyrda box är personlig och får inte lånas ut för utnyttjande av annan person och hens häst/-ar. Hänvisa till dagshyra av box i korta stallängan.
 • Boxen ska hållas ren och fräsch. Efter användning ska boxen vara fri från hö/foderrester, gödsel/urin på väggar och golv.
 • Boxen får inte användas utan strömedel. Vi förordar att en halv bal kutterspån används. Torvströ får inte användas.
 • När boxen inte kommer att användas under längre tid ska spånet sopas in till mitten av boxen.

  Spån finns att köpa per halv- eller helbal (i ladan). Se aktuellt pris på uppsatta anslag. Betalas via Swish till KHH – 123 390 85 22.

 • Inga föremål får permanent monteras i boxen.
 • Eventuella skador som uppstår i boxen ska rapporteras omgående till KHH.
 • Uppbindning av häst utanför boxen är endast tillåten utanför den egna boxen.
 • När boxen inte används ska den hållas låst med det kodlås som tillhandahålls av KHH. Vid eventuellt byte av kod ska KHH meddelas om bytet omgående – britt@loov.nu/070 611 27 67.
  I de fall aktuell kod inte har registrerats i boxförteckningen kan låset komma att brytas upp om tillgång till boxen krävs. Nytt kodlås bekostas då av hyresgästen.

När det är tävling m m:

KHH är en anläggning som används vid både träning och tävling. Anläggningen kan hyras av andra hästföreningar, men också för andra ändamål.

Alla boxhyresgäster är skyldiga att vid behov upplåta sin hyrda box till tävlingsarrangör eller motsvarande. Arrangör har rätt att disponera box minst fyra dagar före aktivitet och fyra dagar efter.

Arrangören tömmer och desinficerar boxen inför sin aktivitet. Boxen återställs sedan med en halv bal kutterspån och desinficerad.

Förvarar du material (hinkar, hängare m m) i din box bör du märka dessa med boxnummer. Efter att din box använts vid ett arrangemang kan du hämta dina saker i ladan.