Sponsring / reklam

Anläggningen har flera ställen som lämpar sig för reklamtavlor, som t ex stora väggen på ladan. Mindre reklamskyltar på hästboxarna är ett annat alternativ, men även andra platser finns lite beroende på utformningen av reklamen. Vi har mycket besökare på anläggningen och jobbar hela tiden för att bredda vårt utbud.

Är du eller någon annan intresserad av reklamplats kontakta din förenings styrelse så förmedlar de vidare till KHH styrelse som tar kontakt.