Om Hästcentret

Kils Hästcenter Hannäs är hemvisten för tre hästföreningar:

Wermlands Körsällskap>>
Värmlands läns Fjordhästförening>>
Glaumur Islandshästförening>>

Anläggningen ligger strax norr om Kil och är öppen för olika former av hästaktiviteter. Här finns bl a ridbana (40 x 100 m), körplan (80 x 110 m), ovalbana, rakbana och uteboxar för tillfällig uppstallning med plats för 50 hästar.

Medlemskap i någon av hästcentrets föreningar ger fri tillgång till alla banor och möjlighet till långtidshyra av boxplats för tillfällig uppstallning. Box kan också hyras per dag – 100 kr för medlem och 250 kr för icke-medlem.

Hästcentrets föreningar arrangerar tävlingar och träningstillfällen under perioden april-oktober. Kurser och föreläsningar arrangeras löpande i den kurslokal som föreningarna disponerar. Se Kalendern för aktuell information. Hästcentret drivs gemensamt av ovan nämnda hästföreningar. För medlemskap i någon av föreningarna hänvisar vi till respektive förenings hemsida.

Kils Hästcenter kan hyras av andra organisationer för aktiviteter som inte orsakar skada på anläggningen.

Mer information

För mer information om Kils Hästcenter Hannäs kontakta någon av oss:

Karin Ekbro Wendel
Glaumur Islandshästförening
E-post:  karin.ekbro@live.se
Telefon/sms: 070-530 52 23

Diana Johansson
Wermlands Körsällskap
E-post: dianajohansson@live.com
Telefon/sms: 073-624 81 40

Britt Lööv
Wermlands Körsällskap
E-post: britt@loov.nu
Telefon/sms: 070-611 27 67