Om Hästcentret

Kils Hästcenter Hannäs är hemvisten för tre hästföreningar:

Wermlands Körsällskap>>
Värmlands läns Fjordhästförening>>
Glaumur Islandshästförening>>

Anläggningen ligger strax norr om Kil och är öppen för olika former av hästaktiviteter. Här finns bl a ridbana (40 x 100 m), körplan (80 x 110 m), ovalbana, rakbana och uteboxar för tillfällig uppstallning med plats för 50 hästar.

Medlemskap i någon av hästcentrets föreningar ger fri tillgång till alla banor och möjlighet till långtidshyra av boxplats för tillfällig uppstallning. Box kan också hyras per dag – 50 kr för medlem och 250 kr för icke-medlem.

Hästcentrets föreningar arrangerar tävlingar och träningstillfällen under perioden april-oktober. Kurser och föreläsningar arrangeras löpande i den kurslokal som föreningarna disponerar. Se Kalendern för aktuell information. Hästcentret drivs gemensamt av ovan nämnda hästföreningar. För medlemskap i någon av föreningarna hänvisar vi till respektive förenings hemsida.

Mer information

För mer information om Kils Hästcenter Hannäs kontakta någon av oss:

Nina Eberleh
Glaumur islandshästförening
E-post: nina.eberleh@gmail.com
Telefon/sms: 070-533 91 43

Lars-Åke Boman
Värmlands läns Fjordhästförening
E-post: boman.larsake@gmail.com
Telefon/sms: 070-355 89 49

Britt Lööv
Wermlands Körsällskap
E-post: britt.loov@telia.com
Telefon/sms: 070-611 27 67