Styrelse

Styrelsen 2022

Ordförande:
Diana Johansson, WKS – dianajohansson@live.com / 073-624 81 40

Vice ordförande:
Anna-Maria Edéen, VLFF – anna-maria.eden@sodexo.com / 070-547 85 09

Kassör:
Nina Eberleh, Glaumur – nina.eberleh@gmail.com / 070-533 91 43

Sekreterare:
Britt Lööv, WKS – britt@loov.nu / 070-611 27 67

Övriga ledamöter:
Sandra Hagstrand, VLFF – sandrahagstrand@me.com / 
Nina Eberleh, Glaumur – nina.eberleh@gmail.com / 070-533 91 43

Suppleanter:
Cerrie Hedin, WKS – cerriehedin@gmail.com / 070-652 47 29

Revisor:
Marie Bryske, WKS

Revisorssuppleant:
Thomas Larsson

Protokoll från årsmöte 17 mars 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2019