Styrelse

Styrelsen 2019

Ordförande:
Diana Johansson, WKS – dianajohansson@live.com / 073-624 81 40

Vice ordförande:
Karin Ekbro Wendel, Glaumur – karin.ekbro@live.se  / 070-530 52 23

Kassör:
Nina Eberleh, Glaumur – nina.eberleh@gmail.com / 070-533 91 43

Sekreterare:
Britt Lööv, WKS – britt@loov.nu / 070-611 27 67

Övriga ledamöter:
Elin Nilsson, VLFF – kryddelydd@gmail.com / 070-620 27 64
Helena Österberg, VLFF – helena.osterberg@telia.com / 073-756 45 19
Vakant, Glaumur

Suppleanter:
Gunnar Nilsson, VLFF – gunnar@getmossen.se / 070-350 54 17
Ann-Sophie Björkman, WKS – affie69@gmail.com / 070-288 09 39
Nina Eberleh, Glaumur – nina.eberleh@gmail.com / 070-533 91 43

Revisor:
Marie Bryske, WKS

Revisorssuppleant:
Thomas Larsson

Protokoll från årsmöte 17 mars 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2019