Styrelse

Styrelsen 2017

Ordförande:
Ingemar Moland, Glaumur – ingemar@eminens.se / 070-372 02 77

Vice ordförande:
Ann-Sophie Persson, WKS – affie69@gmail.com / 070-288 09 39

Kassör:
Nina Eberleh, Glaumur – nina.eberleh@gmail.com / 070-533 91 43

Sekreterare:
Britt Lööv, WKS – britt.loov@telia.com / 070-611 27 67

Övriga ledamöter:
Gun-Britt Johansson, VLFF – dunne.johansson@gmail.com / 076-806 96 44
Gunnar Nilsson, VLFF – gunnar@getmossen.se / 070-350 54 17

Suppleanter (1 år):
Emma Norlander, Glaumur – norlander2@hotmail.com / 073-698 52 17
Vakant, VLFF
Diana Johansson, WKS – dianajohansson@live.com / 073-624 81 40

Revisor:
Marie Bryske, WKS

Revisorssuppleant:
Eva A Jansson, WKS

Protokoll från årsmöte 12 mars 2017