Styrelse

Styrelsen 2018

Ordförande:
Elin Nilsson, VLFF – kryddelydd@gmail.com / 070-620 27 64

Vice ordförande:
Diana Johansson, WKS – dianajohansson@live.com / 073-624 81 40

Kassör:
Nina Eberleh, Glaumur – nina.eberleh@gmail.com / 070-533 91 43

Sekreterare:
Britt Lööv, WKS – britt.loov@telia.com / 070-611 27 67

Övriga ledamöter:
Emelie Kovacs, Glaumur – dimbra@hotmail.com /  076-276 06 26
Helena Österberg, VLFF – helena.osterberg@telia.com / 073-756 45 19

Suppleanter (1 år):
Gunnar Nilsson, VLFF – gunnar@getmossen.se / 070-350 54 17
Ann-Sophie Björkman, WKS – affie69@gmail.com / 070-288 09 39
Vakant, Glaumur

Revisor:
Marie Bryske, WKS

Revisorssuppleant:
Thomas Larsson

Protokoll från årsmöte 11 mars 2018