Städa efter dig och din häst

KHH ska vara en trevlig och välkomnande anläggning för alla besökare. Det innebär bland annat att alla banor, parkering och övriga ytor ska hållas helt fria från hästgödsel.

  • ALLA som använder anläggningen ansvarar för att städa upp hästgödsel efter sig över hela anläggningen och parkeringen.
  • Vid rengöring tar du förstås även bort hästgödsel som glömts kvar av någon annan.
  • Skottkärror och grepar att använda finns i anslutning till containern för gödsel.
  • Naturligtvis lämnar du inte någon hästgödsel efter dig på parkeringen.

Tack för att du städar efter dig och din häst.