Kategoriarkiv: Okategoriserade

Säsongsstart

Det börjar närma sig säsongsstart på Hannäs. I skrivande stund är dock det mesta av anläggningen fortfarande täckt av snö, men kommer det bara lite regn så är den borta helt och hållet.

Gemensam arbetsdag 17 april

Söndagen den 17 april från kl 10.00 har vi gemensam arbetsdag på Kils Hästcenter. Medlemmar i de tre Hannäs-föreningarna samlas för att tillsammans förbereda anläggningen för ytterligare en rolig och innehållsrik säsong.

Tillsammans går det fort att fräscha upp anläggningen efter vintern. På listan att göra finns:

 • rengöring av boxar
 • vårstädning av klubbhuset
 • lagning av staket
 • grundsladdning av banor och utbildning i att använda sladd/harv

Huvudansvarig för årets första gemensamma arbetsdag är Wermlands Körsällskap och Britt Lööv är kontaktperson (070-611 27 67, britt.loov@telia.com). Tala gärna om för Britt att du kommer.

Användning av boxar före 17 april

Eftersom vi ska rengöra boxarna vid den gemensamma arbetsdagen ber vi alla som använder egen eller hyrd box fram tills dess att vara mycket sparsamma med eventuellt nytt spån i boxarna. Inför boxtvätt kommer alla boxar att behöva tömmas på spån och då är det förstås dumt att fylla på dessförinnan.

/Britt

Ny styrelse

Den 6 mars genomfördes KHHs årsmöte 2016. En ny styrelse utsågs och tillika ny styrelseordförande. Ordförandeklubban kommer det närmaste året att hanteras av Ann-Sophie Persson, Wermlands Körsällskap.

Läs mer och styrelsen och ta del av protokollet från årsmötet genom att klicka här.

Vill du ta del av föreningens stadgar, klicka här.

Välkommen till KHH årsmöte

Kallelse: se nedan

Datum: 6 mars 2016
Tid: Kl 16.00
Plats: Klubbhuset, Kils Hästcenter

Anmälan: Senast 1 mars till britt.loov@telia.com eller sms 070-611 27 67 (Vi bjuder på något att äta och dricka.)

Preliminär föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna
 5. Ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av två rösträknare och två protokolljusterare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
 12. Beslut om motioner och förslag
 13. Beslut om ersättningar
 14. Beslut om arbetsplan för tiden fram till nästa årsmöte
 15. Beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret
 16. Beslut om budget för det pågående kalenderåret
 17. Beslut om antal ledamöter, två medlemmar och en ersättare från vardera av de ingående föreningarna.
 18. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare ledamöter och ersättare i styrelsen
 19. Val av två revisorer och en ersättare
 20. Beslut om firmatecknare
 21. Val av valberedning och eventuella ersättare
 22. Beslut om tid, plats och kallelsesätt för nästa årsmöte
 23. Övriga frågor:
  a) Sanktionsavgift
 24. Avslutning

Kallelse till årsmöte

Nu har vi full vinter, men om bara några månader börjar säsongen på Kils Hästcenter igen. De flesta av oss längtar nog redan nu till några månaders sommarväder. Men innan dess ska vi ha årsmöte.

Alla medlemmar i Glaumur islandshästförening, Värmlands läns Fjordhästförening och Wermlands Körsällskap är välkomna på årsmöte i Kils Hästcenter Hannäs söndagen den 6 mars kl 16.00. Vi träffas i klubbhuset på Hannäs.

I samband med årsmötet kommer vi att lyfta fram det som hänt under 2015 och vi ska förstås också diskutera utveckling och underhåll av anläggningen Kils Hästcenter Hannäs under 2016. Välkommen att delta å ena sidan för att hämta in information och å andra sidan  för att påverka utvecklingen av centret. Tillsammans kan vi få ett riktigt bra 2016.

Motioner till årsmötet ska vara ordförande tillhanda senast 15 februari.

Vi vill gärna ha din anmälan för att kunna planera mat och dryck. Du skickar din anmälan senast den 1 mars till Britt Lööv på 070‑611 27 67 eller britt.loov@telia.com.

Vi bjuder på något att äta och dricka samt kaffe med kaka.

Välkomna till KHH årsmöte
/Lars-Åke Boman, styrelseordförande

Preliminär agenda för årsmötet kommer inom kort.

Hannäsuddens framtid

Kils kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för området runt Nedre Fryken, vilket innebär att den berör Hannäsudden och Kils Hästcenter. I planen avspeglades inte KHHs verksamhet på ett helt korrekt sätt och KHHs styrelse har därför lämnat in en skrivelse till kommunen för att både rätta till rena fakta, men också för att framföra sina synpunkter på utvecklingsförslagen för Hannäsudden.

Se KHHs skrivelse Inspel Kils översiktsplan

För att läsa mer om den fördjupade översiktsplanen klicka här.