Ridbanan öppen

Ridbanan har nu fått ett nytt toppskikt grus på 7 cm och det är fritt fram att använda banan. Det kommer att ta ett tag innan den sätter sig helt, men det är bra om den används.

Det har kommit en del regn de senaste dagarna och det är bra för underlaget. Banan kommer att sladdas regelbundet.

En vädjan till er som använder ridbanan är att ni inte alltid rider, kör eller tömkör på samma ställe varje gång. Vi vill ha en jämn användning över hela ytan för då får vi det bästa underlaget. Hoppas ni kan hjälpa oss med det.

/Britt