Nytt pris för hyra av box/dag

Det nya priset för medlemmar att hyra en box per dag är 100 kr.

Priset för icke medlemmar kvarstår på 250 kr per box och dag.

Prishöjningen görs p g a ökade omkostnader.

/KHH styrelse