Trivselregler för medlemmar och besökare

KHH styrelse har tagit fram Trivselregler för olika målgrupper på Kils Hästcenter. Först ut är en folder som är riktad till den allra största målgruppen, nämligen alla medlemmar och besökare. Här framgår vad KHH kan erbjuda dig, men också vilka regler du behöver förhålla dig till när du vistas på vår fina anläggning. Klicka här.

Foldern kommer att skickas ut till alla medlemmar och vi vill också att den sprids till andra hästintresserade för vi vill ju att KHH används av många och ofta.

Informationen i foldern finns här på hemsidan under Trivselregler. Här kommer vi att komplettera löpande med mer information.

/Britt Lööv – 070-611 27 67