Artikel om KHH-samarbetet

I samband med att Wermlands Körsällskap genomförde sin årliga tävling Fryken-racet uppmärksammade länstidningen Värmlandsbygden verksamheten på Kils Hästcenter. Det blev en artikel som ger bra publicitet av den gemensamma verksamheten.

/BrittKHH artikel