Arbete med betongplatta

Fr o m lördag den 20 april och ca en vecka framåt kommer det att pågå arbete med att gjuta en betongplatta där gödselcontainern är placerad. Maskiner av olika slag kommer att finnas på anläggningen till och från under den här tiden. Detta arbete är prioriterat.

Arbetet är beställt av KHHs styrelse för att underlätta hanteringen av gödselcontainern.

Kontaktperson: Diana Johansson – 073 624 81 40 / dianajohansson@live.com