Kallelse till KHH årsmöte 2020

Snart är våren här och 2020 års säsong börjar på vår anläggning Kils Hästcenter Hannäs. Kom och sparka igång säsongen med oss i KHHs styrelse.

Alla medlemmar i Glaumur islandshästförening, Värmlands läns Fjordhästförening och Wermlands Körsällskap är välkomna på årsmöte i Kils Hästcenter Hannäs måndagen den 16 mars kl 18.00. Vi träffas i klubbhuset på Hannäs.

Ta chansen att påverka utvecklingen av hästcentret. Vilka idéer har du? Vilka förändringar eller vidareutveckling skulle du vilja se? Kom och dela med dig på årsmötet. Med gemensamma idéer och krafter får vi en bättre anläggning.

Kan du inte komma på årsmötet? Skicka då dina tankar och idéer till Britt Lööv (britt@loov.nu) så får vi ändå med det till mötet.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. Motionerna skickas till britt@loov.nu.

Vi bjuder på något lätt och gott att äta. För att veta hur mycket vi ska förbereda behöver vi ha din anmälan till mötet. Du skickar den senast den 13 mars till Britt Lööv på 070‑611 27 67 eller britt@loov.nu.

Preliminär dagordning ser du nedan.

Varmt välkomna till KHH årsmöte.

/KHH styrelse


Datum: 16 mars 2020
Tid: Kl 18.00-19.30
Plats: Klubbhuset, Kils Hästcenter

Anmälan: Senast 13 mars till britt@loov.nu eller sms 070-611 27 67

Preliminär föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna
 5. Ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av två rösträknare och två protokolljusterare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
 12. Beslut om motioner och förslag
 13. Beslut om ersättningar
 14. Beslut om arbetsplan för tiden fram till nästa årsmöte
 15. Beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret
 16. Beslut om budget för det pågående kalenderåret
 17. Beslut om antal ledamöter, två medlemmar och en ersättare från vardera av de ingående föreningarna.
 18. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare ledamöter och ersättare i styrelsen
 19. Val av en revisor och en ersättare
 20. Beslut om firmatecknare
 21. Övriga frågor
  – Val av valberedning och eventuella ersättare
 22. Avslutning

Användning av ridbanan

Ridbanan fick tidigare i år ett nytt topplager som gjorde den gott. Tyvärr så avhjälpte det inte helt slitaget som varit på banans norra del (mot stallarna). Alltför många väljer att rida bara där och det håller inte i längden. Vi i styrelsen har nu bestämt att låta den delen vila resten av året och hoppas att den sätter sig igen. Skyltar är uppsatta.

Ridbanan är superbra för övrigt. Det är värt att utforska dess södra del :-).

Hoppas ni alla som använder ridbanan förstår problemet och respekterar den tillfälliga begränsningen.

Aktiviteter på G – en lathund

För mer info om varje aktivitet, se respektive förenings hemsida.

7 juli
Säker Häst – fortsättningskurs m fd polisen U-C Carlsson Lindqvist
Wermlands Körsällskap

11, 15 24, 31 juli
Träning bruksridning/-körning (16.00, när intresse finns
Kontakt: Gun-Britt Johansson, 076-806 96 44

13 juli
Träning sportkörning (kl 11.00)
Wermlands Körsällskap

3 augusti
Gemensam arbetsdag (10.00)

7, 14 21, 28 augusti
Träning bruksridning/-körning (16.00, när intresse finns)
Kontakt: Gun-Britt Johansson, 076-806 96 44

10 augusti
SM-kval i Gaedingakeppni (08.00)
Glaumur 

11 augusti
Träning sportkörning (kl 11.00)
Wermlands Körsällskap

14-16 augusti
Förberedelser inför Frykenracet
Wermlands Körsällskap

15-16 augusti
Ridbanan stängd – sladdas inför tävling

17-18 augusti
Frykenracet
Wermlands Körsällskap

4, 11, 18, 25 september
Träning bruksridning/-körning (16.00, när intresse finns)
Kontakt: Gun-Britt Johansson, 076-806 96 44

Klubbmästerskap – hoppning och dressyr                   
Fjordhästföreningen

14 september
Klubbmästerskap – Islandshästens gångarter
Glaumur

15 september
Skogs-DM
Föreningen Nordsvenska Hästen

21 september       
Träning sportkörning (kl 11.00)
Wermlands Körsällskap

28 september       
Lilla Höstracet – Distriktsmästerskap
Wermlands Körsällskap

28-29 september
SM Nsv Brukshäst – Riden dressyr / Precisionskörning
Föreningen Nordsvenska Hästen

19 oktober            
Träning sportkörning (kl 11.00)
Wermlands Körsällskap

Ridbanan öppen

Ridbanan har nu fått ett nytt toppskikt grus på 7 cm och det är fritt fram att använda banan. Det kommer att ta ett tag innan den sätter sig helt, men det är bra om den används.

Det har kommit en del regn de senaste dagarna och det är bra för underlaget. Banan kommer att sladdas regelbundet.

En vädjan till er som använder ridbanan är att ni inte alltid rider, kör eller tömkör på samma ställe varje gång. Vi vill ha en jämn användning över hela ytan för då får vi det bästa underlaget. Hoppas ni kan hjälpa oss med det.

/Britt

Tack!

Stort tack till er alla som kom och arbetade hårt på vår gemensamma arbetsdag den 27 april. Vi var 22 personer som kom och bidrog till att bibehålla vår fina anläggning i det fina skicket vi vill ha den.

Det målades, städades och reparerades i 4-5 timmar. KHH bjöd på lunch och man laddade in för att göra det sista rycket för dagen. Arbetsdagen blev en riktig rivstart inför säsongen.

Årets första tävling på anläggningen genomförs den 4 maj (sportkörning) och nästa är den 18 maj (islandshästridning).

Vill du veta mer vad som händer på Kils Hästcenter så kan du titta i vår kalender.

Gemensam arbetsdag 27/4

Våren är här och säsongen på Kils Hästcenter börjar så smått komma igång. Vi ser fram mot ett riktigt trevligt 2019 på anläggningen och välkomnar alla som vill komma hit.

Det finns många evenemang inlagda i kalendern och fler kommer det att bli. Kvällsträningar med tränare har redan kommit igång. Lite kallt än så länge, men det finns hopp om mer värme.

Den 27 april arrangerar vi årets första gemensamma arbetsdag då vi samlas för att tillsammans städa och laga sådant som behöver repareras. Vi ser också över vad som behöver åtgärdas lite längre fram, som t ex sådant som behöver målas.

Vi bjuder in alla medlemmar i Hannäs-föreningarna att komma och hjälpa till med uppfräschningen. Kom ihåg att det vi gör på arbetsdagarna är det som gör att vi kan fortsätta njuta av vår fina anläggning.

KHH bjuder på något att äta och dricka.

Det skulle vara toppen om du kan tala om att du kommer så vi kan planera inköp. Maila britt@loov.nu eller kontakta din klubbordförande.

Datum: 27 april
Tid: 11.00 – 15.00

Vi ses den 27 april!

/Britt

Kallelse till KHH årsmöte 2019

Snart är våren här och 2019 års säsong börjar på vår anläggning Kils Hästcenter Hannäs. Kom och sparka igång säsongen med oss i KHHs styrelse.

Alla medlemmar i Glaumur islandshästförening, Värmlands läns Fjordhästförening och Wermlands Körsällskap är välkomna på årsmöte i Kils Hästcenter Hannäs söndagen den 17 mars kl 17.00. Vi träffas i klubbhuset på Hannäs.

Ta chansen att påverka utvecklingen av hästcentret. Vilka idéer har du? Vilka förändringar eller vidareutveckling skulle du vilja se? Kom och dela med dig på årsmötet. Med gemensamma idéer och krafter får vi en bättre anläggning.

Kan du inte komma på årsmötet? Skicka då dina tankar och idéer till Britt Lööv (britt@loov.nu) så får vi ändå med det till mötet.

Motioner till årsmötet ska vara ordförande tillhanda senast 3 mars.

Vi bjuder på något litet att äta. Förra året blev det våfflor med grädde och jordgubbssylt. Vi får se vad det blir i år.

För att veta hur mycket vi ska förbereda behöver vi ha din anmälan till mötet. Du skickar den senast den 15 mars till Britt Lööv på 070‑611 27 67 eller britt@loov.nu.

Preliminär dagordning ser du nedan.

Varmt välkomna till KHH årsmöte.

/KHH styrelse


Datum: 17 mars 2018
Tid: Kl 17.00-19.00
Plats: Klubbhuset, Kils Hästcenter

Anmälan: Senast 15 mars till britt@loov.nu eller sms 070-611 27 67

Preliminär föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna
 5. Ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av två rösträknare och två protokolljusterare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
 12. Beslut om motioner och förslag
 13. Beslut om ersättningar
 14. Beslut om arbetsplan för tiden fram till nästa årsmöte
 15. Beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret
 16. Beslut om budget för det pågående kalenderåret
 17. Beslut om antal ledamöter, två medlemmar och en ersättare från vardera av de ingående föreningarna.
 18. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare ledamöter och ersättare i styrelsen
 19. Val av en revisor och en ersättare
 20. Beslut om firmatecknare
 21. Övriga frågor
  – Val av valberedning och eventuella ersättare
 22. Avslutning

Hästens Dag 2018

Då är det så dags att helt enligt traditionen ha Hästens Dag på Hannäsudden som avslutning på Kil Hela Veckan.

Kils Hästcenter Hannäs står som arrangör av dagen tillsammans med de tre föreningar som har sin hemvist på anläggningen – Värmlands Läns Fjordhästförening, Wermlands Körsällskap och Islandshästföreningen Glaumur.

I år erbjuder Hästens Dag :

– Uppvisningar av Kils Hästcenters föreningar i sportkörning, brukskörning, bruksridning, hoppning m m.
– Ponnyridning
– Prova-på-körning
– Åka häst och vagn
– Cafeteria med fika och varmkorv

Vi börjar aktiviteterna kl 11.

Välkommen till Hannäsudden och några timmars samvaro med både hästar och folk.

Har du frågor om Hästens Dag så är du välkommen att kontakta Britt Lööv på 070-611 27 67 eller britt@loov.nu.