Vår i luften – gemensam arbetsdag 13 maj

Då var det så dags igen för en härlig vår, sommar och höst (tidig!) som är årstider då vi hästintresserade gärna jobbar med våra hästar. Det är också nu som vår anläggning Hannäs lockar som mest och erbjuder oss fantastiska möjligheter till både träning och tävling – och gemenskap – oberoende av vilken hästsport vi utövar.

Nu på lördag den 13 maj så är det dags för årets första gemensamma arbetsdag då alla föreningar möter upp för att göra ett första underhåll av anläggningen i år. Underhållet är avgörande för att vi ska ha en anläggning att återkomma till år efter år. Och då behöver vi medlemmarnas hjälp.

Kan du avvara några timmar på lördag? Vi ska se över vad som behöver göras och sedan gå till verket. Vi vet redan nu att staket behöver målas, boxar rengöras, material inventeras, skrapning och målning (eller vad det ska vara) av bänkar, sladdning av en eller flera banor m m. Vi behöver också planera vilket underhåll som behöver göras under säsongen så kom gärna och bidra till den. Kanske är det något som just du har tänkt på.

Vi börjar kl 10.00 och beräknar vara klara kl 15.00. Vi bjuder på grillade hamburgare till lunch samt dryck. Var med hela tiden eller någon timme. Allt är värdefullt.

Anmäl gärna ditt deltagande till britt.loov@telia.com så blir det lättare för oss att planera inköp.

/Britt LöövGemensam arbetsdag

 

Kallelse till årsmöte – 12 mars

Alla medlemmar i Glaumur islandshästförening, Värmlands läns Fjordhästförening och Wermlands Körsällskap är välkomna på årsmöte i Kils Hästcenter Hannäs söndagen den 12 mars kl 17.00. Vi träffas i klubbhuset på Hannäs.

Ta chansen att påverka utvecklingen av hästcentret. Vilka idéer har du? Vilka förändringar eller vidareutveckling skulle du vilja se? Kom och dela med dig på årsmötet. Med gemensamma idéer och krafter får vi en bättre anläggning.

Kan du inte komma på årsmötet? Skicka då dina tankar och idéer till Britt Lööv (britt.loov@telia.com) så får vi ändå med det till mötet.

Motioner till årsmötet ska vara ordförande tillhanda senast 22 februari.

Vi vill gärna ha din anmälan för att kunna planera mat och dryck. Du skickar din anmälan senast den 6 mars till Britt Lööv på 070‑611 27 67 eller britt.loov@telia.com.

Preliminär dagordning ser du nedan.

Välkomna till KHH årsmöte.

/Ann-Sophie Persson, styrelseordförande


Datum: 12 mars 2016
Tid: Kl 17.00
Plats: Klubbhuset, Kils Hästcenter

Anmälan: Senast 6 mars till britt.loov@telia.com eller sms 070-611 27 67 (Vi bjuder på något att äta och dricka.)

Preliminär föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna
 5. Ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av två rösträknare och två protokolljusterare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
 12. Beslut om motioner och förslag
 13. Beslut om ersättningar
 14. Beslut om arbetsplan för tiden fram till nästa årsmöte
 15. Beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret
 16. Beslut om budget för det pågående kalenderåret
 17. Beslut om antal ledamöter, två medlemmar och en ersättare från vardera av de ingående föreningarna.
 18. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare ledamöter och ersättare i styrelsen
 19. Val av två revisorer och en ersättare
 20. Beslut om firmatecknare
 21. Val av valberedning och eventuella ersättare
 22. Beslut om tid, plats och kallelsesätt för nästa årsmöte
 23. Övriga frågor
 24. Avslutning

Säsongen 2016 går mot sitt slut

Ännu en säsong går mot sitt slut och aktiviteterna på anläggningen börjar att minska i antal, men inte helt. Flera träningstillfällen i föreningarna kvarstår och de kommer att fortsätta till viss del så länge vädret tillåter. Kyla, regn och snö är inte att leka med när det slår till.

Anläggningen har underhållits på ett bra sätt i år med hjälp av fyra gemensamma arbetsdagar. Tyvärr så är det ett fåtal av alla föreningars medlemmar som ställer upp, men de som gör det gör ett fantastiskt bra jobb. Det skulle både gå fortare, bli mer gjort och vara roligare om fler hjälpte till. Vi får hoppas på fler hjälpande händer nästa år.

Det som hänt på anläggningen och som syns mest är två saker. Det första man upptäcker är förstås målningen av stallarna. Det blev superbra. Pricken över i blev de snygga nummerskyltarna på boxdörrarna (se ovan). Tack Lina Thor för det. Det blev många timmars arbete för att producera skyltarna och sedan också sätta upp dem.

rodastallar
Foto: Lina Thor

Det andra är renoveringen av ovalbanan. Den har fått ett rejält lyft och kommer att vara helt perfekt nästa år. En tävling genomfördes på banan i år och då var den lite för lös, men ändå bra. Får den bara sätta sig över vintern så kommer banan att locka ännu fler islandshästryttare att komma till Hannäs för att både träna och tävla.

ovalbanan
Foto: Victoria Österberg

Restaureringen av ovalbanan är en viktig och stor investering för Glaumur och KHH, som också delar lika på kostnaden för denna.

Även i år har vi lyckats hålla undan sly och gräs under själva högsäsongen, men det är inte helt självklart. Växtkraften på Hannäs upplevs som helt enorm. Och nu har mycket växt upp igen, men det blir något för oss att ta tag i till våren.

Tyvärr så har vi också under säsongen blivit utsatta för en stöld som påverkar föreningens ekonomi märkbart. Tidigare i år investerade KHH i en ridbaneharv/-sladd för att kunna underhålla anläggningens olika banor. Någon som besökt anläggning har uppmärksammat vår utrustning och valt att lägga beslag på den. Vi har uppmanat alla att hålla utkik och se om någon i närområdet visar sig ha ”investerat” i en sådan. Det kan vara stöldgods och vi vill gärna få tips för att kolla upp. Vår sladd har tydliga kännemärken så den är lätt att identifiera. Vi bevakar förstås även Blocket.

ridbaneharv

KHHs styrelse har under året tagit fram en rad Trivselregler för samvaron på Hannäs. Principen är att var och en tar sitt ansvar att återställa allt i ordning efter användning av banor, boxar och andra saker. Det finns ingen som går omkring och städar efter andra. Det som är kul är att nästan alla medlemmar sköter detta hur bra som helst och det är en tydlig förbättring sedan förra året. Nu får vi hjälpas åt att se till att nästa år blir minst lika bra.

I Trivselreglerna finns också information av annan praktisk betydelse.

Du hittar Trivselreglerna här.

Det har pågått ett stort antal aktiviteter på anläggningen under året och för information om det hänvisar jag till respektive förenings hemsida  och Facebook-konto.

Önskar er alla en trevlig höst.

/Britt Lööv
Sekreterare KHH

 

Hästens Dag i full sol

Söndag den 21 augusti, sista dagen på Kil Hela Veckan, hölls traditionsenligt Hästens Dag på KHH. Arrangemanget lockade många besökare och framför allt ett stort antal barnfamiljer. Köerna till ponnyridning, prova-på-körning och åkning med häst och vagn ringlade långa.

Kort sagt blev det en mycket lyckad dag där KHH gjorde bra reklam för sig, för en gångs skull i fullt solsken. Det handlade om att visa upp ett bra hästmannaskap samtidigt som vi visade upp en del av hästsporterna i våra föreningar. Fjordhästföreningen visade upp brukskörning och riden dressyr. Wermlands Körsällskap visade upp sina tre delmoment i sportkörningen (dressyr, precision, maraton).

Dagen blev lyckad tack vare ett mycket bra teamarbete där var och en tog fullt ansvar för sin del. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla er som hjälpte till att arrangera med högsta kvalitet – Lennart, Ove, Laila, Ing-Marie, Janne, Lina, Eva.

Stort tack förstås till er som kom med era hästar och förgyllde dagen för många unga kilsbor. Ni gjorde det på ett fantastiskt proffsigt sätt – Monica, Eva, Diana, Gunnar, Sören och Elin samt era medhjälpare. Utan er skulle det inte ha blivit något alls.

Totalt hade vi åtta hästar på plats den här dagen.

Hasse Röjder var på plats och tog några fina bilder, se både ovan och nedan.

/Britt Lööv

Åkning med häst och vagnHästar är underbara djur

 

Artikel om KHH-samarbetet

I samband med att Wermlands Körsällskap genomförde sin årliga tävling Fryken-racet uppmärksammade länstidningen Värmlandsbygden verksamheten på Kils Hästcenter. Det blev en artikel som ger bra publicitet av den gemensamma verksamheten.

/BrittKHH artikel

Trivselregler för medlemmar och besökare

KHH styrelse har tagit fram Trivselregler för olika målgrupper på Kils Hästcenter. Först ut är en folder som är riktad till den allra största målgruppen, nämligen alla medlemmar och besökare. Här framgår vad KHH kan erbjuda dig, men också vilka regler du behöver förhålla dig till när du vistas på vår fina anläggning. Klicka här.

Foldern kommer att skickas ut till alla medlemmar och vi vill också att den sprids till andra hästintresserade för vi vill ju att KHH används av många och ofta.

Informationen i foldern finns här på hemsidan under Trivselregler. Här kommer vi att komplettera löpande med mer information.

/Britt Lööv – 070-611 27 67

 

Säsongsstart

Det börjar närma sig säsongsstart på Hannäs. I skrivande stund är dock det mesta av anläggningen fortfarande täckt av snö, men kommer det bara lite regn så är den borta helt och hållet.

Gemensam arbetsdag 17 april

Söndagen den 17 april från kl 10.00 har vi gemensam arbetsdag på Kils Hästcenter. Medlemmar i de tre Hannäs-föreningarna samlas för att tillsammans förbereda anläggningen för ytterligare en rolig och innehållsrik säsong.

Tillsammans går det fort att fräscha upp anläggningen efter vintern. På listan att göra finns:

 • rengöring av boxar
 • vårstädning av klubbhuset
 • lagning av staket
 • grundsladdning av banor och utbildning i att använda sladd/harv

Huvudansvarig för årets första gemensamma arbetsdag är Wermlands Körsällskap och Britt Lööv är kontaktperson (070-611 27 67, britt.loov@telia.com). Tala gärna om för Britt att du kommer.

Användning av boxar före 17 april

Eftersom vi ska rengöra boxarna vid den gemensamma arbetsdagen ber vi alla som använder egen eller hyrd box fram tills dess att vara mycket sparsamma med eventuellt nytt spån i boxarna. Inför boxtvätt kommer alla boxar att behöva tömmas på spån och då är det förstås dumt att fylla på dessförinnan.

/Britt

Ny styrelse

Den 6 mars genomfördes KHHs årsmöte 2016. En ny styrelse utsågs och tillika ny styrelseordförande. Ordförandeklubban kommer det närmaste året att hanteras av Ann-Sophie Persson, Wermlands Körsällskap.

Läs mer och styrelsen och ta del av protokollet från årsmötet genom att klicka här.

Vill du ta del av föreningens stadgar, klicka här.

Välkommen till KHH årsmöte

Kallelse: se nedan

Datum: 6 mars 2016
Tid: Kl 16.00
Plats: Klubbhuset, Kils Hästcenter

Anmälan: Senast 1 mars till britt.loov@telia.com eller sms 070-611 27 67 (Vi bjuder på något att äta och dricka.)

Preliminär föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna
 5. Ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av två rösträknare och två protokolljusterare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
 12. Beslut om motioner och förslag
 13. Beslut om ersättningar
 14. Beslut om arbetsplan för tiden fram till nästa årsmöte
 15. Beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret
 16. Beslut om budget för det pågående kalenderåret
 17. Beslut om antal ledamöter, två medlemmar och en ersättare från vardera av de ingående föreningarna.
 18. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare ledamöter och ersättare i styrelsen
 19. Val av två revisorer och en ersättare
 20. Beslut om firmatecknare
 21. Val av valberedning och eventuella ersättare
 22. Beslut om tid, plats och kallelsesätt för nästa årsmöte
 23. Övriga frågor:
  a) Sanktionsavgift
 24. Avslutning